Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.21
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų nepavojingų atliekų šalinimas ir apdorojimas:
- sąvartynų nepavojingoms atliekoms šalinti eksploatavimas
- nepavojingų atliekų šalinimas deginant arba kitais būdais, kai gaminama arba negaminama elektra arba garas, kompostas, pakaitinis kuras, biodujos, pelenai arba kiti šalutiniai produktai paskesniam panaudojimui ir t.t.
- organinių atliekų apdorojimas šalinimo tikslais
Į šią klasę neįeina:
- pavojingų atliekų šalinimas deginant, žr. 38.22
- įrenginių, kuriuose įvairių atgavimui tinkamų medžiagų, tokių kaip popierius, plastikai ir kt., mišinys yra rūšiuojamas į tam tikras kategorijas, eksploatavimas, žr. 38.32
- dirvožemio, vandens sanitarinis švarinimas, valymas, toksinių medžiagų mažinimas, žr. 39.00