ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

A
ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
Į šią sekciją įeina veiklos rūšys, susijusios su augalų ir gyvūnų gamtinių išteklių naudojimu, aprėpiančios pasėlių auginimą, gyvulininkystę ir veislininkystę, medienos ruošą ir kitų augalų, gyvūnų ar jų produktų gavybą fermose ar gamtiniuose arealuose.