Általános középfokú oktatás

85.31
Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános oktatás alsó középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg (az általános iskolák felső tagozata)
- az általános oktatás felső középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a középfokú oktatás általános képzési szakaszának felel meg).
Idetartozik még: 
- a középfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten


Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés, a 85.5 alágazatban meghatározottak szerint