Adminisztratív-, kiegészítő szolgáltatás

82.1
Adminisztratív-, kiegészítő szolgáltatás
Ebbe az alágazatba tartozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai adminisztratív szolgáltatások széles köre, mint pl. pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyzet és fizikai eszközök elosztása és logisztikája díjazásért vagy szerződéses alapon.
Ez az alágazat tartalmazza továbbá a mások számára díjazásért vagy szerződéses alapon nyújtott azon kiegészítő tevékenységeket, amelyek folyó rutin üzletviteli feladatok, és amelyeket a vállalkozások és szervezetek hagyományosan önmaguk látnak el.
A tevékenységet ellátó alkalmazottak nem a teljes üzletvitelt bonyolítják le. Amennyiben a megbízott ezen kisegítő tevékenységeknek egy meghatározott részét végzi, úgy tevékeny-ségét az annak megfelelő szakágazatba kell sorolni.