SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

H
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a személy- és teherszállítás vasúton, csővezetéken, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy mentrendszerű vagy nem menetrendszerű, továbbá a szállításkiegészítő tevékenység, a pályaudvari, parkolási szolgáltatás, a szállítmánykezelés, raktározás. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a szállítási berendezés bérbeadása is vezetővel vagy pilótával. Idetartozik a postai, futárpostai tevékenység is. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a városi és elővárosi, várostérségi átmenő (tranzit) személyszállítás, lásd: 49.31
- a személypályaudvari tevékenységek, lásd: 52.21
- vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgy-mint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 52.21
- a háló- és étkezőkocsi működtetése önálló elkülönült egységként, lásd: 55.90, 56.10