Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela