Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

10.20
Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
Ovaj razred uključuje:
- obradu i konzerviranje riba, rakova i školjaka: zamrzavanje, duboko zamrzavanje, sušenje, dimljenje, soljenje, potapanje u salamuru, stavljanje u limenke itd.
- proizvodnju proizvoda od ribe, rakova i školjaka: ribljih fileta, riblje ikre, kavijara, nadomjestaka kavijara itd.
- proizvodnju ribljih jela za ljudsku uporabu ili kao hrane za životinje
- proizvodnju nejestivog brašna i iscijeđenog soka od riba te ostalih vodenih životinja
Ovaj razred također uključuje:
- djelatnosti na brodovima koji se bave isključivo preradom i konzerviranjem ribe
- preradu morskog raslinja
Ovaj razred isključuje:
- obradu i konzerviranje ribe na brodovima koji se bave ribolovom, vidi 03.11
- preradu kitova na kopnu ili na specijaliziranim brodovima, vidi 10.11
- proizvodnju ulja i masti od morskih životinja, vidi 10.41
- proizvodnju pripremljenih zamrznutih ribljih jela, vidi 10.85
- proizvodnju riblje juhe, vidi 10.89