Rad sportskih objekata

93.11
Rad sportskih objekata
Ovaj razred uključuje:
- rad objekata za sportska natjecanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru (objekti mogu biti otvorenog tipa, ograđeni, natkriveni te sa ili bez sjedala):
• stadiona za nogomet, hokej, kriket, ragbi
• trkaćih staza za automobilske utrke, utrke pasa, konjske utrke
• plivačkih bazena i stadiona
• atletskih stadiona
• arena i stadiona za zimske sportove 
• boksačkih arena
• igrališta za golf
• staza za kuglanje
- organiziranje i vođenje sportskih natjecanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, za profesionalce ili amatere, u vlastitim sportskim objektima 
Ovaj razred uključuje upravljanje sportskim objektima i osiguravanje potrebnog osoblja za rad tim objektima.
Ovaj razred isključuje:
- rad skijaških žičara, vidi 49.39
- iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, vidi 77.21
- djelatnosti fitnes centara, vidi 93.13
- djelatnosti rekreacijskih parkova i plaža, vidi 93.29