Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.01
Djelatnosti knjižnica i arhiva
Ovaj razred uključuje:
- dokumentacijske i informacijske djelatnosti knjižnica svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima kao što su studenti, znanstvenici, djelatnici, članovi itd., kao i rad državnog arhiva:
• organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
• izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
• posuđivanje i čuvanje knjiga, zemljopisnih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpca, umjetničkih djela itd. 
• pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka