Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

90
Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
Ovaj odjeljak uključuje rad objekata te pružanje usluga u svrhu zadovoljavanja kulturnih i zabavnih interesa njihovih korisnika. To uključuje pripremu i promociju izvedaba uživo, priredaba ili izložba namijenjenih javnosti, kao i sudjelovanje u njima, odnosno pružanje umjetničkih, kreativnih ili tehničkih vještina za stvaranje umjetničkih djela i izvedaba uživo.
Ovaj odjeljak isključuje:
- rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; očuvanje povijesnih znamenitosti; djelatnosti prirodnih rezervata, vidi odjeljak 91 
- djelatnosti kockanja i klađenja, vidi odjeljak 92 
- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, vidi odjeljak 93.
Neke jedinice koje pružaju kulturne, zabavne ili rekreacijske sadržaje i usluge razvrstane su u drugim odjeljcima kao što su: 
- proizvodnja i distribucija filmova i videofilmova, vidi 59.11, 59.12, 59.13
- prikazivanje filmova, vidi 59.14
- emitiranje radijskog i televizijskog programa, vidi 60.1, 60.2