Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

87.90
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Ovaj razred uključuje djelatnosti cjelodnevne skrbi za osobe koje nisu sposobne u potpunosti se brinuti o sebi ili koje ne žele živjeti samostalno, osim za starije i nemoćne osobe.  
Ovaj razred uključuje:
- djelatnosti koje se pružaju neprekidno 24 sata kako bi se osigurala socijalna pomoć djeci, starijima i osobama s ograničenom sposobnošću da se same brinu o sebi, ali pri čemu ni liječenje ni obrazovanje nisu važni elementi: 
• u domovima za djecu (za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi)
• u privremenim skloništima za beskućnike
• u ustanovama koje se brinu o samohranim nezaposlenim majkama i njihovoj djeci 
Djelatnosti mogu provoditi vladini uredi ili privatne organizacije.
Ovaj razred također uključuje:
- djelatnosti:
• ustanova za resocijalizaciju za osobe sa socijalnim ili osobnim problemima
• ustanova za resocijalizaciju za počinitelje kaznenih djela i prekršaja
• odgojnih domova za maloljetnike
Ovaj razred isključuje:
- financiranje i upravljanje programima obveznoga socijalnog osiguranja, vidi 84.30
- djelatnosti ustanova za njegu, vidi 87.10
- djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, vidi 87.30
- djelatnosti u vezi s posvajanjem djece, vidi 88.99
- djelatnosti privremenog smještaja za žrtve velikih nesreća, vidi 88.99