Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

87.20
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
Ovaj razred uključuje djelatnosti domova i drugih ustanova koje pružaju usluge cjelodnevne skrbi (ali ne bolničke njege) za osobe s teškoćama u razvoju, duševnim oboljenjima i problemima s alkoholom, drogom ili drugim opojnim sredstvma. Te ustanove pružaju usluge smještaja, prehrane, nadzora u smislu zaštite i savjetovanje te minimalnu zdravstvenu njegu. Ovaj razred također uključuje pružanje usluga cjelodnevne skrbi i liječenja za bolesnike s duševnim oboljenjima i bolesnike ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima.
Ovaj razred uključuje:
- djelatnosti:
• domova za osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
• domova za psihički bolesne osobe 
• terapijskih zajednica za osobe s emocionalnim poremećajima (psihički nestabilne osobe) ili osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
• domova za osobe s teškoćama u razvoju (mentalno oštećene osobe) 
• ustanova za resocijalizaciju duševno bolesnih osoba („halfway house")
Ovaj razred isključuje:
- medicinsku skrb i zdravstvenu rehabilitaciju, vidi 86
- psihijatrijske bolnice, vidi 86.10
- djelatnosti privremenih skloništa za beskućnike, vidi 87.90