Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

86.90
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
Ovaj razred uključuje:
- djelatnosti zdravstvene zaštite koje se ne obavljaju u bolnicima ili ih ne obavljaju doktori medicine ili stomatolozi:
• djelatnosti medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, te ostaloga paramedicinskog osoblja u području 
• optometrije, hidroterapije, medicinske masaže, radne terapije, govorne terapije, podijatrije, homeopatije, kiropraktike, akupunkture itd. 
Te se djelatnosti mogu obavljati u zdravstvenim ambulantama pri poduzećima, školama, staračkim domovima, u domovima zdravlja i poliklinikama (osim bolnica), privatnim ordinacijama, u domovima pacijenata i drugdje.
Ovaj razred također uključuje:
- djelatnosti stomatološkoga paramedicinskog osoblja kao što su zubni terapeuti te zubni asistenti i zubni higijeničari u školskim ambulantama, koji mogu raditi samostalno, ali čiji rad redovito nadziru stomatolozi 
- djelatnosti medicinskih laboratorija kao što su:
• radiološki laboratoriji i ostali dijagnostički centri 
• medicinsko biokemijski laboratoriji
- djelatnosti banaka krvi, sperme, transplatacijskih organa itd. 
- prijevoz bolesnika vozilima hitne medicinske pomoći i drugim specijalnim prijevoznim sredstvima, uključujući zrakoplove. Te su usluge često povezane s pružanjem hitne medicinske pomoći.
Ovaj razred isključuje:
- proizvodnju umjetnih zubi, zubala i zubnih proteza u zubotehničkim laboratorijima, vidi 32.50
- prijevoz bolesnika prijevoznim sredstvima bez opreme za spašavanje života i medicinskog osoblja, vidi odjeljke 49, 50 i 51
- djelatnosti laboratorija za tehničko ispitivanje i analizu (nemedicinski laboratoriji), vidi 71.20
- djelatnosti ispitivanja u području higijene hrane, vidi 71.20
- djelatnosti bolnica, vidi 86.10
- djelatnosti medicinske i stomatološke prakse, vidi 86.2
- djelatnosti ustanova za njegu, vidi 87.10