Uzgoj predivog bilja

01.16
Uzgoj predivog bilja
Ovaj razred uključuje:
- uzgoj pamuka
- uzgoj jute, kenafa i ostalih biljaka za proizvodnju vlakana koje sadrže liko  
- uzgoj lana i konoplje
- uzgoj sisala i ostaloga bilja za proizvodnju vlakana iz porodice agava
- uzgoj abake, ramije i ostaloga povrtnog bilja za proizvodnju vlakana
- uzgoj ostalog bilja za proizvodnju vlakana