Opće srednje obrazovanje

85.31
Opće srednje obrazovanje
Ovaj razred uključuje obrazovanje koje postavlja temelj za cjeloživotno učenje i ljudski razvoj te omogućuje  dalje širenje obrazovnih mogućnosti. Takve jedinice pružaju nastavne programe koji su višepredmetno usmjereni, a koje predaje stručno nastavno osoblje te često zapošljavaju nekoliko nastavnika koji predaju predmete, svaki iz svog područje specijalizacije. 
Predmetna specijalizacija na ovoj razini često ima utjecaj i na obrazovna iskustva onih koji pohađaju opći program. Takvi programi oblikovani su kako bi osposobili učenike za tehničko i strukovno obrazovanje ili za pristupanje visokom obrazovanju, bez posebnih dodatnih uvjeta.
Ovaj razred uključuje:
- niže opće srednje obrazovanje, koje više ili manje odgovara razdoblju obveznog školovanja
- više opće srednje obrazovanje, koje u načelu omogućuje pristup visokom obrazovanju