Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

84.1
Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice
Ova skupina uključuje opće djelatnosti javne uprave (npr. izvršne, zakonodavne, financijske administrativne djelatnosti itd. na svim razinama državne uprave) te nadzor u području društvenog i gospodarskog života.