Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

79
Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
Ovaj odjeljak uključuje djelatnost putničkih agencija koje se prvenstveno bave prodajom putovanja, paket- aranžmana, usluga prijevoza i smještaja individualnim korisnicima i poslovnim strankama, kao i djelatnost organiziranja i prikupljanja paket aranžmana koji se prodaju preko putničkih agencija ili izravno preko agenata kao što su turoperatori te ostale usluge povezane s putovanjima uključujući rezervacijske usluge. Ovaj odjeljak također uključuje djelatnosti turističkih vodiča i turističke promocije.