Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

77.39
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
Ovaj razred uključuje:
- iznajmljivanje i operativni zakup (leasing) ostalih strojeva i opreme, bez rukovatelja, koji se općenito upotrebljavaju kao kapitalna dobra u industriji:
• pogonskih strojeva i turbina
• alatnih strojeva 
• opreme za rudnike i naftna polja 
• profesionalne radijske, televizijske i komunikacijske opreme
• opreme za snimanje filmova
• mjerne i kontrolne opreme
• ostalih znanstvenih, komercijalnih i industrijskih strojeva i opreme
- iznajmljivanje i operativni zakup (leasing) kopnenih prijevoznih sredstava (osim motornih vozila),  bez vozača:
• motocikla, kamp-prikolica, itd.
• vozila za željeznički prijevoz
Ovaj razred također uključuje:
- iznajmljivanje stambenih ili uredskih kontejnera 
- iznajmljivanje ostalih kontejnera
- iznajmljivanje paleta
- iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkaćih konja)
Ovaj razred isključuje:
- iznajmljivanje bicikla, vidi 77.21
- iznajmljivanje strojeva i opreme za poljoprivredu i šumarstvo, vidi 77.31
- iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo, vidi 77.32
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala, vidi 77.33