ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

N
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
Ovo područje uključuje različite djelatnosti koje podupiru općenito poslovanje. Te se djelatnosti razlikuju od onih u području M budući da njihova glavna namjena nije prijenos specijaliziranog znanja.