Veterinarske djelatnosti

75
Veterinarske djelatnosti
Ovaj odjeljak uključuje djelatnosti veterinarsko-zdravstvene zaštite i kontrole stoke, peradi i ostalih životinja ili kućnih ljubimaca. Ove djelatnosti obavljaju diplomirani veterinari u veterinarskim stanicama i bolnicama, kao i prilikom posjeta poljoprivrednim gospodarstvima, štenarama, kućama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i operacijskim dvoranama ili drugdje. Ovaj odjeljak također uključuje i djelatnosti prijevoza oboljelih životinja.