Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

73.20
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Ovaj razred uključuje:
- istraživanje tržišnog potencijala, prihvaćanja i prepoznatljivosti proizvoda i usluga te kupovnih navika potrošača radi unapređenja prodaje te razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući statističke analize rezultata istraživanja 
- ispitivanje javnog mnijenja o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima te statističku analizu rezultata ispitivanja