Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

72.19
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 Ovaj razred uključuje:
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničkim znanostima, osim istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehnologiji:
• istraživanje i razvoj u prirodnim znanostima
• istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
• istraživanje i razvoj u medicinskim znanostima
• istraživanje i razvoj u poljoprivrednim znanostima
• multidisciplinarno istraživanje i razvoj pretežno u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima