Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

64.99
Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
Ovaj razred uključuje:
- ostale financijske uslužne djelatnosti koje se prije svega odnose na raspodjelu sredstava različite od davanja zajmova:
• djelatnost faktoringa (naplata potraživanja i naplatno-kreditno poslovanje)
• ugovaranje kamatnih i deviznih konverzija („swap" aranžmana), opcija i drugih instrumenata za premošćivanje (pokrivanje) rizika
• djelatnosti društava koja trguju policama životnog osiguranja drugih osoba
• djelatnosti ulaganja za vlastiti račun kao što su putem poduzeća za kapitalna ulaganja, investicijskih klubova, itd.
Ovaj razred isključuje:
- financijski leasing, vidi 64.91
- posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima za tuđi račun, vidi 66.12
- trgovanje, iznajmljivanje i posredovanje u poslovanju s nekretninama, vidi odjeljak 68
- naplatu mjenica bez preuzimanja duga, vidi 82.91
- djelatnosti davanja novčane pomoći (dotacija) od strane članskih organizacija, vidi 94.99