Financijski leasing

64.91
Financijski leasing
Ovaj razred uključuje:
- leasing, pri čemu rok zakupa približno pokriva očekivani vijek trajanja sredstava, a najmoprimac stječe sve koristi pri njihovoj upotrebi te preuzima sav rizik povezan s njihovim vlasništvom. Vlasništvo se može i ne mora na kraju prenijeti na najmoprimca. Takav leasing pokriva sve ili gotovo sve troškove uključujući kamate.
Ovaj razred isključuje:
- operativni leasing, vidi odjeljak 77, prema vrsti robe koja se daje u zakup