Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

62.09
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
Ovaj razred uključuje ostale djelatnosti povezane s informacijskom tehnologijom i računalima, koje nisu drugdje razvrstane kao što su: 
- usluge oporavka podataka nakon pada računalnog sustava
- usluge instaliranja (postavljanja) osobnih računala
- usluge instaliranja softvera
 Ovaj razred isključuje:
- instaliranje glavnog i sličnih računala, vidi 33.20
- računalno programiranje, vidi 62.01
- upravljanje računalnom opremom i sustavom, vidi 62.03
- obradu podataka i usluge poslužitelja, vidi 63.11