INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

J
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
Ovo područje uključuje proizvodnju i distribuciju informacija i kulturnih sadržaja, načine prijenosa ili distribucije tih sadržaja, kao i prijenos podataka, djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom, obradu podataka i ostale informacijske uslužne djelatnosti. 
Glavne komponente ovog područja jesu izdavačke djelatnosti (odjeljak 58), uključujući izdavanje softvera, zatim proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (odjeljak 59), emitiranje programa (odjeljak 60), telekomunikacije (odjeljak 61), računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (odjeljak 62) te informacijske uslužne djelatnosti (odjeljak 63).
Izdavanje uključuje preuzimanje autorskih prava na sadržaj (informacijske proizvode) i omogućavanje dostupnosti tih sadržaja široj javnosti uključivanjem u (ili pripremom za) reprodukciju i distribuciju tih sadržaja u različitim oblicima. Svi mogući oblici izdavanja (tiskani, elektronički ili audiooblik, na internetu, kao multimedijski proizvodi poput CD-ROM priručnika itd.) uključeni su u ovo područje.
Djelatnosti koje se odnose na proizvodnju i distribuciju televizijskog programa uključene su u odjeljke 59, 60 i 61, koji odražavaju različite faze u ovom procesu. Individualne komponente, kao što su filmovi, televizijske serije itd. rezultat su djelatnosti iz odjeljka 59, dok je stvaranje cjelokupnog televizijskog programa, iz komponenti koje se proizvode u odjeljku 59 ili ostalih komponenata (kao što su vijesti uživo), uključeno u odjeljak 60. Odjeljak 60 također uključuje emitiranje tog programa od strane proizvođača. Distribucija cjelokupnog televizijskog programa od treće strane, tj. bez ikakvih izmjena sadržaja, uključena je u odjeljak 61. Distribucija u odjeljku 61 može se provesti emitiranjem, satelitskim ili kabelskim sustavima.