Vađenje prirodnog plina

06.20
Vađenje prirodnog plina
Ovaj razred uključuje:
- proizvodnju sirovoga plinovitog ugljikovodika (prirodnog plina)
- vađenje kondenzata
- odvajanje tekućih ugljikovodičnih frakcija
- odsumporavanje plinova
Ovaj razred također uključuje:
- vađenje tekućih ugljikovodika metodom ukapljivanja ili pirolizom
Ovaj razred isključuje:
- pomoćne djelatnosti povezane s vađenjem nafte i prirodnog plina, vidi 09.10
- pronalaženje nafte i plina, vidi 09.10
- dobivanje ukapljenih plinova pri proizvodnji naftnih derivata, vidi 19.20
- proizvodnju industrijskih plinova , vidi 20.11
- cjevovodni transport, vidi 49.50