Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

52
Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
Ovaj odjeljak uključuje skladištenje i pomoćne djelatnosti za prijevoz kao što su djelatnost prijevozne infrastrukture (npr. zračne luke, morske luke, tuneli, mostovi, itd.) i djelatnosti agencija za prijevoz i rukovanje teretima.