Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama