Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

47.64
Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
Ovaj razred uključuje:
- trgovinu na malo sportskom opremom, priborom za ribolov, opremom za kampiranje, čamcima i biciklima