Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

46.76
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Ovaj razred uključuje:
- trgovinu na veliko primarnim prerađevinama od plastičnih materijala
- trgovinu na veliko gumom
- trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima itd.
- trgovinu na veliko papirom (nekonfencioniranim)
- trgovina na veliko dragim kamenjem