Ostala specijalizirana trgovina na veliko

46.7
Ostala specijalizirana trgovina na veliko
Ova skupina uključuje djelatnosti ostale specijalizirane trgovine na veliko koja nije razvrstana u ostalim skupinama ovog odjeljka. To uključuje trgovinu na veliko poluproizvodima, osim poljoprivrednima, koji se u pravilu ne koriste u kućanstvima.