Gradnja vodnih građevina

42.91
Gradnja vodnih građevina
Ovaj razred uključuje:
- gradnju:
• vodenih putova, operativnih obala i građevina za osiguranje obala u lukama i pristaništima, luka za nautički turizam (marina), građevina za regulaciju prometa na rijekama, ustava, itd.
• brana i nasipa
- jaružanje vodenih puteva
Ovaj razred isključuje:
- usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata koje se odnose na radove u niskogradnji, vidi 71.12