Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

38.21
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Ovaj razred uključuje odlaganje i obradu otpada prije odlaganja čvrstog i drugoga neopasnog otpada:
- rad odlagališta neopasnog otpada
- odlaganje neopasnog otpada spaljivanjem, izgaranjem ili nekom drugom metodom, kojoj je rezultat proizvodnja električne energije ili pare, zamjensko gorivo, bioplin, pepeo ili neki drugi oblik nusproizvoda za daljnju uporabu itd. 
- obradu organskog otpada
Ovaj razred isključuje:
- spaljivanje i izgaranje opasnog otpada, vidi 38.22 
- rad reciklažnih dvorišta u koja se dovoze materijali za obnavljanje kao što su papir, plastika, upotrijebljene  konzerve od pića i metali te se razvrstavaju prema prepoznatljivim kategorijama, vidi 38.32
- dekontaminiranje, čišćenje zemlje i vodene površine; smanjenje toksičnih materijala, vidi 39.00