Sječa drva

02.20
Sječa drva
Ovaj razred uključuje:
- proizvodnju trupaca za potrebe industrije koja se temelji na šumarstvu
- proizvodnju trupaca koja se koriste u neobrađenom obliku kao što su: jamska drva, TT stupovi, motke i kolje
- skupljanje i proizvodnju drva za potrebe proizvodnje energije
- skupljanje i proizvodnju šumskih otpadaka od rušenja drva za potrebe proizvodnje energije
- proizvodnju drvenog ugljena u šumi (na tradicionalan način)
Rezultat ove djelatnosti može biti u obliku cjepanica ili drva za ogrjev.
Ovaj razred isključuje:
- uzgoj božićnih drvaca, vidi 01.29
- uzgoj drveća: sadnju, rasađivanje, presađivanje, prorjeđivanje i zaštitu šuma i šumskih površina, vidi 02.10
- skupljanje šumskih proizvoda koji nisu uzgojeni, vidi 02.30
- proizvodnju iverja i drvne sječke, vidi 16.10
- proizvodnju drvenog ugljena postupkom destilacije drva, vidi 20.14