Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

26.51
Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
Ovaj razred uključuje proizvodnju sustava i instrumenata za istraživanje, pronalaženje, navigaciju, vođenje, zrakoplovstvo i nautiku; programa i uređaja za automatsko upravljanje i reguliranje kao što su grijanje, klimatizacija, hlađenje; instrumenata i uređaja za mjerenje, prikazivanje, indiciranje, bilježenje, emitiranje i kontroliranje temperature, vlažnosti, tlaka, vakuuma, izgaranja, protoka, stupnjeva, viskoznosti, gustoće, kiselosti, koncentracije i rotacije; uređaja za sumiranje (tj. bilježenje); mjerača tekućine i uređaja za računanje; instrumenata za mjerenje i ispitivanje karakteristika električne energije i električnih signala; instrumenata i mjernih sustava za laboratorijske analize kemijskih ili fizičkih spojeva ili koncentraciju uzoraka krutih, tekućih, plinovitih ili složenih spojeva; ostala mjerenja, mjerni instrumenti i njihovi dijelovi. 
Ovdje je uključena i proizvodnja neelektrične opreme za mjerenje, testiranje i navigaciju (osim jednostavnih električnih alata). 
Ovaj razred uključuje:
- proizvodnju instrumenata zrakoplovnih motora 
- proizvodnju opreme za testiranje automobilskih ispušnih plinova
- proizvodnju meteoroloških instrumenata
- proizvodnju opreme za testiranje fizičkih svojstava i inspekcijske opreme
- proizvodnju poligrafskih uređaja
- proizvodnju instrumenata za otkrivanje zračenja i praćenje
- proizvodnju uređaja za istraživanja 
- proizvodnju termometra na bazi tekućine u staklu i termometara bimetalne vrste (osim medicinskih)
- proizvodnju uređaja za reguliranje vlažnosti
- proizvodnju hidroničkoga kontrolora ograničenosti 
- proizvodnju kontrolora vatre i plamenika
- proizvodnju spektrometra
- proizvodnju uređaja za baždarenje gumenih kotača
- proizvodnju potrošačkih brojila (npr. vode, plina)
- proizvodnju mjerača protoka i uređaja za računanje
- proizvodnju telebrojača
- proizvodnju detektora mina, signalnih generatora, metalnih detektora
- proizvodnju opreme za istraživanje, pronalaženje, navigaciju, te zrakoplovnu i nautičku opremu, uključujući sono-plutače
- proizvodnju radarske opreme
- proizvodnju GPS-uređaja
- proizvodnju uređaja za kontrolu zaštite okoliša i automatsku kontrolu uređaja
- proizvodnju opreme za mjerenje i bilježenje (npr. bilježenje letova)
- proizvodnju uređaja za detektiranje pokreta
- proizvodnju radara
- proizvodnju instrumenata za laboratorijske analize (npr.opreme za analizu krvi ) 
- proizvodnju laboratorijskih mjerača, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za mjerenje, ispitivanje itd.
Ovaj razred isključuje:
- proizvodnju telefonskih automatskih sekretarica, vidi 26.30
- proizvodnju opreme za medicinska ispitivanja i opreme za zračenje, vidi 26.60
- proizvodnju opreme za optičko pozicioniranje, vidi 26.70
- proizvodnju diktafona, vidi 28.23
- proizvodnju uređaja za mjerenje težine (osim laboratorijskih vaga), libela, krojačkih metara itd., vidi 28.29
- proizvodnju medicinskih toplomjera, vidi 32.50
- instaliranje industrijskih strojeva i postrojenja, vidi 33.20
- proizvodnju jednostavnih mehaničkih mjernih alata (npr. mjernih vrpca, promjeromjera), vidi razred prerađivačke industrije prema uporabi glavne sirovine