Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.11
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Ovaj razred uključuje:
- proizvodnju metalnih skela i kostura za građevinarstvo i njihovih dijelova (tornjeva, stupova, trasa, mostova itd.)
- proizvodnju industrijskih metalnih konstrukcija (konstrukcija za visoke peći, dizala i opreme za rukovanje itd.)
- proizvodnju montažnih zgrada pretežno od metala:
• baraka na gradilištu, elemenata za izložbene dvorane itd.
Ovaj razred isključuje:
- proizvodnju dijelova za brodske ili druge kotlove, vidi 25.30
- proizvodnju pričvršćivača za sastavljanje željezničke tračnice, vidi 25.99
- proizvodnju elemenata za brodove, vidi 30.11