Lijevanje lakih metala

24.53
Lijevanje lakih metala
Ovaj razred uključuje:
- lijevanje polugotovih proizvoda od aluminija, magnezija, titana, cinka itd.
- lijevanje odljevaka od lakih metala