Lijevanje željeza

24.51
Lijevanje željeza
Ovaj razred uključuje djelatnosti ljevaonica željeza.
Ovaj razred uključuje:
- lijevanje polugotovih proizvoda od željeza
- lijevanje odljevaka od sivoga lijeva
- lijevanje odljevaka od nodularnoga lijeva s kuglastim ili nodularnim grafitom
- lijevanje odljevaka od temperiranoga (kovkastog) lijeva
- proizvodnju cijevi i šupljih profila te pribora od lijevanog željeza