Lijevanje metala

24.5
Lijevanje metala
Ova skupina uključuje proizvodnju polugotovih proizvoda i raznih odljevaka dobivenih procesom taljenja.
Ova skupina isključuje:
- proizvodnju gotovih oblikovanih proizvoda kao što su:
• kotlovi i radijatori, vidi 25.21
• lijevani predmeti za kućanstvo, vidi 25.99