Proizvodnja bakra

24.44
Proizvodnja bakra
Ovaj razred uključuje:
- proizvodnju bakra od rude
- proizvodnju bakra elektrolizom otpadaka i ostataka od olova, cinka i kositra
- proizvodnju bakrenih legura
- proizvodnju žica, vrpca i traka za osigurače
- primarnu preradu bakra
Ovaj razred također uključuje:
- proizvodnju žica od tih metala vučenjem
Ovaj razred isključuje:
- lijevanje lakih i obojenih metala, vidi 24.53, 24.54