Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

01
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
Ovaj odjeljak uključuje dvije temeljne djelatnosti: biljnu proizvodnju i stočarsku proizvodnju, tako što uključuje ekološku poljoprivredu, uzgoj genetički modificiranih usjeva te uzgoj genetički modificiranih životinja. Uključuje i uzgoj usjeva na otvorenom, kao i u zaštićenom prostoru.
 
Ovaj odjeljak uključuje uslužne djelatnosti koje se odnose na poljoprivredu, lov, stupičarenje i usluge povezane s njima.
 
Skupina 01.5 Mješovita proizvodnja raščlanjena je prema uobičajenim načelima za određivanje glavne djelatnosti. Prihvaćena je činjenica da mnoga poljoprivredna gospodarstva imaju odgovarajuće uravnoteženu biljnu i stočarsku proizvodnju te da bi bilo upitno njihovo razvrstavanje u jednu, odnosno u drugu kategoriju.
Poljoprivredne djelatnosti isključuju svaku daljnju preradu poljoprivrednih proizvoda (razvrstanu u odjeljke 10 i 11 Proizvodnja hrane i pića i odjeljak 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda), osim one koja se odnosi na primarnu pripremu za tržište. Ovdje je uključena primarna priprema proizvoda za tržište.
 
Odjeljak isključuje građevinske radove na polju (npr. poravnanje poljoprivrednog zemljišta, drenažu, pripremu rižinih polja itd.), koji su razvrstani u područje F Građevinarstvo, te udruge kupaca i zadružnih organizacija koje se bave marketingom poljoprivrednih proizvoda razvrstane u područje G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla.

Također je isključeno uređenje i održavanje krajolika, a razvrstano je u razred 81.30.