Umnožavanje snimljenih zapisa

18.20
Umnožavanje snimljenih zapisa
Ovaj razred uključuje:
- umnožavanje s master-kopija gramofonskih ploča, CD-a, DVD-a i vrpca s glazbenim i drugim zvučnim zapisima
- umnožavanje s master-kopija zapisa, CD-a, DVD-a i vrpca s filmovima i drugim videozapisima
- umnožavanje s master-kopija softvera i podataka na diskovima i vrpcama
Ovaj razred isključuje:
- umnožavanje tiskanog materijala, vidi 18.11, 18.12
- izdavanje softvera, vidi 58.2
- izdavanje i distribuciju filmova, videovrpci i filmova na DVD-u i sličnim medijima, vidi 59.11, 59.12, 59.13
- umnožavanje filmova za javnu distribuciju, vidi 59.12
- proizvodnju master-kopija za snimljeni ili audiomaterijal, vidi 59.20