Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

16.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
Ovaj razred uključuje:
- proizvodnju različitih proizvoda od drva:
• drvenih držača i dijelova za alate, metle i četke
• kalupa za čizme, cipele i drugu obuću, vješalica za odjeću
• potrepština za kućanstvo i kuhinjsko posuđe od drva
• figurica i ukrasa od drva, sitnih galanterijskih proizvoda i intarzija od drva
• drvenih kutija za nakit, pribora za jelo i sličnih predmeta od drva
• drvenih „špula", poklopaca, bobina, namota za konac i sličnih tokarskih proizvoda od drva
• ostalih proizvoda od drva
- preradu prirodnog pluta, proizvodnju aglomeriranog pluta
- proizvodnju predmeta od prirodnog ili aglomeriranog pluta, uključujući one za pokrivanje podova
- proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskog materijala: prostirki, staza, zaslona, kutija itd.
- proizvodnju košaračkih i pletarskih predmeta
- proizvodnju cjepanica za vatru i tableta za potpaljivanje vatre izrađenih od prešanog drva ili zamjenskog materijala kao što su podzemni dijelovi kave ili soje
- proizvodnju drvenih okvira za ogledala i slike
- proizvodnju okvira za slikarska platna
- proizvodnju drvenih dijelova obuće (npr. potpetica i kalupa)
- proizvodnju držača za kišobrane, štapove i slično
- proizvodnju blokova za proizvodnju lula za pušenje
Ovaj razred isključuje:
- proizvodnju prostirki i staza od tekstilnih materijala, vidi 13.92
- proizvodnju kovčega, vidi 15.12
- proizvodnju drvene obuće, vidi 15.20
- proizvodnju šibica, vidi 20.51
- proizvodnju kutija za satove, vidi 26.52
- proizvodnju „špula" i bobina od drva koji su dio tekstilnih strojeva, vidi 28.94
- proizvodnju namještaja, vidi 31.0
- proizvodnju drvenih igračaka, vidi 32.40
- proizvodnju četki i metli, vidi 32.91
- proizvodnju pogrebnih lijesova, vidi 32.99
- proizvodnju pojaseva za spašavanje, vidi 32.99