Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

16
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju proizvoda od drva kao što su građevno drvo, šperploče, furnir, drveni sanduci, drveni podovi, drvene konstrukcije i montažne kuće od drva. Proizvodni proces uključuje piljenje, blanjanje, oblikovanje, laminiranje i sastavljanje proizvoda od drva počevši od sječenog drva koje je rezano na komade ili građevnog drva koje se može dalje rezati ili oblikovati blanjalicom ili ostalim alatima za oblikovanje. Građevno drvo i ostali transformirani oblici drva mogu dalje biti piljeni ili glačani i sastavljani u konačne proizvode kao što su drveni sanduci. 
S iznimkom piljenja, podjela ovog odjeljka se prvenstveno temelji na proizvodnji specifičnih proizvoda.
Ovaj odjeljak ne uključuje proizvodnju namještaja (31.0) ili instalaciju od drvenog pribora te slično (43.32, 43.33, 43.39).