POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

A
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
Ovo područje uključuje iskorištavanje biljnih i životinjskih prirodnih resursa, sadrži djelatnosti povezane s uzgojem usjeva, uzgojem i razmnožavanjem životinja, uzgojem i sječom drveća te iskorištavanjem ostalih biljaka, životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla na poljoprivrednom gospodarstvu ili u njihovu prirodnom obitavalištu.