Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt