Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)