Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων