Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων